Картата, която ще ви помогне да избегнете лавина

Безопасното пребиваване в планината изисква задълбочено познаване на терена и как съвкупност от променливи включващи слънцето, вятър и температура оказват влияние на снежната покривка.

Не излизайте във високата планина без да знаете на какво да обърнете внимание когато гледате огромното парче скала или бялото пухкаво нещо. Всяка планина е комбинация от постоянно-променящи се елементи и условия – тук помествам кратка класификация на нещата на които да обърнете внимание и на това как те влияят на вашата безопасност.

 1. Вятърът може да премести огромни количества сняг, в някои случаи да повлияе на характера на на снежната покривка повече отколкото нов снеговалеж. Подветрените склонове могат да бъдат опасни докато издуханите наветрени склонове обикновено са съвсем безопасни.
 2. Снежните козирки са очевиден признак за преобладаващата посока на вятъра. На склона под козирките обикновено се намира дебел пласт навят сняг – споен слой от пренесен от вятъра сняг. Големи навевки, силен вятър и скорошно затопляне могат да причинят падането на козирка, която да задайства лавина.
 3. Големи заровени скали, участъци с храсти и скални пояси обикновено са слаби, по-тънки части на снежната покривка. Преминаването със ски през скални пояси, особено ако склонът е лавиноопасен, не е добра идея.
 4. Лавини от мек сняг, един от двата основни типа лавини , често наричани точкови освобождавания, обикновено започват от един източник – често твоите ски – и се разливат навън.
 5. С времето слънцето може да помогне да се споят слоевете в снежната покривка, правейки я по-стабилна. Може също да създаде опасни слоеве като слънчева кора. Обръщайте особено внимание на изложението на склона – състоянието на снежната покривка може да варира драстично в зависимост от това колко слънце получава.
 6. Скрежът е слой от пухкави снежни кристали, които изникват по повърхността на снега през студени, ясни и тихи нощи. Въпреки че са красиви, кристалите не се свързват добре помежду си и създават слаби слоеве, които могат да оставан със седмици.
 7. Преди да слезете по лавиноопасен склон, определете безопасните зони – места където членове на групата могат да се наблюдават помежду си от безопасно място, като позитивни форми на релефа или участъци с гъсто-израстнали дървета на полегат склон. Преминавайте един по един, което намалява риска за групата и гарантира повече спасители в случай, че някой бъде заровен.
 8. Най-важното число при лавините е 38 градуса, като най-често те падат на склонове между 35 и 45 градуса. Склонове с наклон по-малък от 30 градуса рядко се свличат.
 9. Лавините тип снежни дъски могат да се разпространят и да предизвикат по-големи свличания. Основната рецепта за тях е снежна дъска /сбит слой сняг/, слаб слой под него, легло, достатъчно стръмен терен и някой, който да ги задейства.
 10. Препядствията на терена са обекти, които увеличават последствията от попадането в лавина. Вдлъбнати препядствия като легла на реки и отрицателни форми на релефа позволяват на лавината да се наслага, правейки по-вероятно дълбокото заравяне. Допълнително ледената вода може да предизвика хипотермия по-бързо.
 11. Малки, млади и рядко растящи дървета, особено такива с корони основно растящи по посока на склона са явен идикатор за чести свличания.
 12. Лавини, които минават над пътища могат да предизвикат област на пропадане на равната повърхност, усложнявайки спасителната акция.
 13. Снежната покривка често не е толкова добре споена на изпъкнал склон, наричан „преобръщане”. Целта на гравитацията – да свали снега по-ниско – се подпомага от извивката, правейки склона по-податлив
 14. Вдлънати склонове естествено предизвикват сбиване на снега – важна характеристика на терена, която добавя здравина към снежната покривка.
 15. По пътя нагоре, по оставени от ски следи или такива от обувки, през дървета предпазва склона от пресни следи и допълнителен стрес и ви пази от евентуалния път на ново свличане. Оценявайте лавиноопасния терен при изкачването и се старайте да избирате маршрута с най-малко изложение.

Оригинална статия:

http://www.outsideonline.com/outdoor-adventure/outdoor-skills/survival/Enter-at-Your-Own-Risk.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *