КУРСОВЕ

Всяка пролет от 2014 г. насам провеждаме курс по скално катерене, който обикновено започва в края на месец март. Курсът е с продължителност пет седмици и включва запознаване с техника, инвентар и принципи на осигуряване с въже, основни възли и опорни точки; катерене на горна и долна осигуровка; катерене в свръзка, рапел и спускане на партньор. Включени са тренировъчни занятия на скали. Завършилите курса могат да станат членове на клуба и да продължат обучението си.

Курс 2014

Курс 2015

Курс 2015

Курс 2015