Курс 2015

Курсът по скално катерене за 2015-та година беше с продължителност 6 седмици и се проведе през месец април и май 2015 г.

В него взеха участие 12 курсисти.