Курс 2016

Курсът по скално катерене за 2016-та година беше с продължителност 6 седмици и се проведе през месец април и месец май. В него взеха участие 18 курсисти.