Курс 2017

Курсът по скално катерене през 2017-та година беше с продължителност 4 седмици и се проведе през месец март и месец април на скалите в гр. Пловдив

В него взеха участие 17 курсисти.