Лабораторни изпитания на карабинери и стари установки.

15189
Инвентарът, който беше изпитан.

Набор от карабинери и примки бяха тествани от Emanuele Pellizzari от Италианския планинарски клуб и техническата лаборатория в Taggì di Sopra, Villafranca Padovana, Padova, Italy. През последните 14 месеца аз събрах достатъчно карабинери използвани за спускане и катерене на горна осигуровка, за да направя статистически достоверна извадка чиято цел е да направи изводи за силата на счупване. Започнах да ги събирам след като карабинер, който свалих от установка се отвори на 920daN (~920kg). Карабинерите бяха тествани в техническата лаборатория на Италианския планинарски клуб. Логиката подсказва, че най-важното осигурително звено на един спортен маршрут от едно въже трябва да е и най-сигурно. Но доказателствата изглежда показват тъкмо обратното или иначе казано, карабинера на установката е най-лошия от всички. Например, намерих карабинери, които могат да бъдат продавани само в Европа ако на тях е маркирано „Не използвай за катерене”.

15187
Европейски сертификат “CE” и “China export”.

Инвентарът, който събрах може да се раздели на две категории:
– за катерене и „строителен” инвентар
– фиксиран инвентар, като цяло примки (с или без майони)

Карабинери
Карабинерите предназначени за катерене са маркирани с имео на производителя, силата на счупване и ако са произведени след 1995 г. с логото CE следвано от сертифициращата лаборатория. СЕ означава Conformité Européenne или Европейско съответствие и показва, че продуктър покрива някои основни изисквания на определени директиви. Като такъв той не е белег за произход, а само „предположение за съответствие”.

15194
Карабинери използвани на “площадките”.
15191
Инвентарът, който ние изпитахме. Номерът съответства на номера в pdf файла.

Евро15190пейската директива 93/68/CEE, която влиза в сила на 30 Юни 1995 е тази, която интересува катерачите тъй като определя важни изисквания към продуктите на катерачната индустрия, за да се избегнат последствия от падане. Към днешна дата е незаконно да се произвежда или продава Лично осигурително устройство или DPI (Individual Protection Devices), което не е маркирано с СЕ. Изпитаните карабинери са направени основно от алуминий. Минималната сила на опън, на която трябва д аиздържат е 20 kN; стандартът е 24/25 kN.

15195Карабинерите от железарския магазин не са маркирани с такава информация; направени от стомана, тези карабинери нямат индкатор за силата на скъсване нито име на производителя. Понякога имат СЕ маркировка (главни букви) или “се”, което значи China Export, което не значи нищо.

Фактите могат да се обобщят както следва:

– Всеки карабинер от железарията не струва, без значение дали е нов, стар с каква форма и дебелина и дали е купен в Италия. Всички с изключение на един се отвориха средно на 1200daN (kg).

– Всеки катерачен карабинер, дори най-стария, използван и износен е по-добър от нов “строителен” карабинер. И дори ако е много износен издържа близо посочената сила; това е почти двойно повече от средния карабинер от железарията.

15197
Счупен карабинер при 765 kg.

– Често карабинерът на установката на спортен маршрут, който е единствената осигуровка при спускане е най-слабия карабинер в инвентара. Дори при затворена ключалка не издържа сили, които издържа катерачен карабинер с отворена ключалка.

За фиксираните карабинери

15198
Счупен карабинер при 920 kg.

Изпитахме някои фиксирани карабинери, основно такива оставени на трудните секции на маршрутите, за да улеснят включването. Основно те се състоят от два карабинера и примка или майон, примка лента и карабинер. При фиксираните закрепвания най-слабото звено е примката, после “строителния” майон и след него карабинерът (ако е “СЕ”). Тези без “СЕ” маркировка издържат по-малко от стар и износен “СЕ” карабинер.

15199
Счупен карабинер при 1070 kg.

“СЕ” майони, дори износени до половината от диаметъра си, се чупят при натоварвания близки до тези, на които издържат тези без сертификат. Примката издържа на сили между 800 и 1800 daN и тази сила до голяма степен зависи от това колко са използвани и колко дълго са били изложени на слънце и вода. По тази причина не е възможно да се направи достоверна статистическа извадка тъй като има много променливи (за да научите повече прегледайте предишното проучване за състарителния ефект върху въжета и ленти, ролята на UV лъчите, водата и слънцето). Накратко лента, която е била изложена на природните сили е несънено по-слаба от такава, която е в добро състояние. Колко? Повече от два пъти.

15200
Счупен карабинер при 1082 kg.

Този тест на “фиксирания” инвентар не трябва да се бърка с проблемите, които са свързани с остри ръбове на карабинери, които се образуват при неправилна употреба на болтове и които вече завършиха с няколко инцидента, един от които фатален.

Изводи

Дълги години катерачите катереха TR и слизаха от маршрути през карабинери от близката железария. Вероятно ще продължим д аго правим още дълго време: навън има толкова много подобни осигуровки, че подмяната им е дълъг процес.

Натоварванията върху тези карабинери на маршрути от едно въже не са толкова големи, че да ги разрушат. Казвайки това, когато катерите на горна осигуровка е добре да поставяте свои собствени карабинери.

Важно е да се отбележи, че “строителните” карабинери са най-лошия избор за катерача. Те дори не трябва да се продават ако на тях не е означено “not for climbing”. И отново ще кажа: дори стар и износен “СЕ” карабинер е по-добър от нов строителен такъв.

Същото важи макар и не в такава степен за майоните без “СЕ” сертификат.

И накрая ако все още се чудите, всяко парче фиксиран инвентар е по-слабо от най-лошата ви примка.

Pdf файл с резултати от излитанията: 179

Източник: http://www.planetmountain.com

http://www.planetmountain.com/english/News/shownews1.lasso?l=2&keyid=40417

20.12.2012 by Emanuele Pellizzari

One Reply to “Лабораторни изпитания на карабинери и стари установки.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *